Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
TERMINY KURSÓW PRZESZKALANIA KADR REZERWY w Wojskowej Akademii Technicznej

Informujemy, że na stronie internetowej Uczelni pod adresem: https://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/kurs-przeszkalania-kadr-rezerwy/ pojawiła się informacja dla żołnierzy biorących udział w w/w. kursach, a mianowicie o: - terminach kursów; - miejscu i terminie stawiennictwa ( do godz. 8.00 — dla osób dojeżdżających możliwość
nieodpłatnego zakwaterowania w dniu poprzedzającym na terenie Akademii); - niezbędnych dokumentach i rzeczach do zabrania na kurs; - najczęściej zadawanych pytaniach.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP