Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
TERMINY SZKOLEŃ DO TSW

 

Terminy szkoleń:

1. Czas trwania terytorialnej służby wojskowej uzależniony od terminu powołania:

a) Powołania do TSW od sierpnia do grudnia 2021 r. – czas trwania TSW do 30 września 2022 r.

2. Wykaz dni służby pełnionej rotacyjnie w 2021 r.:

a) Październik: 23-24;
b) Listopad: 06-07;
c) Grudzień: 11-12.

3. Terminy, miejsca stawiennictwa i szkoleń oraz ilości stanowisk do uzupełnienia:

1) Szkolenie wyrównawcze w wymiarze 8 dni dla kandydatów po przeszkoleniu wojskowym:
a) Termin szkolenia: 29.08 - 05.09.2021 r.,
b) Miejsce szkolenia: CSŁiI,
c) Planowana ilość stanowisk do uzupełnienia: 20,
d) Termin stawiennictwa: 29.08.2021 r.,
e) Miejsce stawiennictwa: CSŁiI: 05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2,
f) Czas trwania terytorialnej służby wojskowej: od 29.08.2021 r. do 31.12.2022 r.

2) Szkolenie podstawowe w wymiarze 16 dni dla kandydatów bez przeszkolenia wojskowego:
a) Termin szkolenia: 21.08 - 05.09.2021 r.,
b) Miejsce szkolenia: CSŁiI,
c) Planowana ilość stanowisk do uzupełnienia: 80,
d) Termin stawiennictwa: 21.08.2021 r.,
e) Miejsce stawiennictwa: CSŁiI: 05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2,
f) Czas trwania terytorialnej służby wojskowej: od 21.08.2021 r. do 31.12.2022 r.

3) Szkolenie wyrównawcze w wymiarze 8 dni dla kandydatów po przeszkoleniu wojskowym:
a) Termin szkolenia: 19.09 - 26.09.2021 r.,
b) Miejsce szkolenia: CSŁiI,
c) Planowana ilość stanowisk do uzupełnienia: 20,
d) Termin stawiennictwa: 19.09.2021 r.,
e) Miejsce stawiennictwa: CSŁiI: 05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2,
f) Czas trwania terytorialnej służby wojskowej: od 19.09.2021 r. do 31.12.2022 r.

4) Szkolenie podstawowe w wymiarze 16 dni dla kandydatów bez przeszkolenia wojskowego:
a) Termin szkolenia: 11.09 - 26.09.2021 r.,
b) Miejsce szkolenia: CSŁiI,
c) Planowana ilość stanowisk do uzupełnienia: 80,
d) Termin stawiennictwa: 11.09.2021 r.,
e) Miejsce stawiennictwa: CSŁiI: 05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2,
f) Czas trwania terytorialnej służby wojskowej: od 11.09.2021 r. do 31.12.2022

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP