Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uczelnie oficerskie

Jeżeli posiadasz świadectwo dojrzałości, możesz rozpocząć naukę w jednej z interesujących Ciebie szkół oficerskich, w zależności od Twoich zainteresowań.   

  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
im. Jarosława Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Gen. Kaliskiego 2
http://www.wat.edu.pl/
  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
im. Bohaterów Westerplatte
Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
http://www.amw.gdynia.pl/ 
  Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
im. gen. Tadeusza Kościuszki
Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
http://www.awl.edu.pl/
   Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, ul. Dywizjonu 303
http://www.wsosp.deblin.pl/

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872452
fax. 261872368
wkupraga@ron.mil.pl

    
  • BIP