Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uczelnie oficerskie

Informmujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Departamentu Kadr MON termin składania wniosków przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w ramach służby kandydackiej został wydłużony do 30 czerwca 2020 r.

Dotyczy to również kandydatów ubiegających się na studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
im. Jarosława Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Gen. Kaliskiego 2
http://www.wat.edu.pl/

 

 

 

  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
im. Bohaterów Westerplatte
Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
http://www.amw.gdynia.pl/ 

 

 

 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
im. gen. Tadeusza Kościuszki
Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
https://awl.edu.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

 

 

 

 

 

 

Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, ul. Dywizjonu 303
http://www.wsosp.deblin.pl/

DECYZJA Nr 108/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej  

 

 Pobierz broszurę informacyjną


    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872452
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP