Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uczelnie oficerskie

 

 

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
im. Jarosława Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Gen. Kaliskiego 2
http://www.wat.edu.pl/

 

 

 

  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
im. Bohaterów Westerplatte
Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
http://www.amw.gdynia.pl/ 

 

 

 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
im. gen. Tadeusza Kościuszki
Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
https://awl.edu.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

 

 

 

 

 

 

Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, ul. Dywizjonu 303
http://www.wsosp.deblin.pl/

DECYZJA Nr 108/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.

 

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej  

 

 Pobierz broszurę informacyjną


 

 

 

 

Informujemy że, w 2021 r. prowadzony jest nabór na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów do następujących uczelni wojskowych:

1) Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego zwanej dalej „WAT”;

2) Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zwanej dalej „AMW”;

3) Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki zwanej dalej „AWL”;

4) Lotniczej Akademii Wojskowej zwanej dalej „LAW”.

 

Nabór na szkolenie wojskowe do uczelni wojskowych przeprowadza się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

Osoby niebędące żołnierzami zawodowymi, o których mowa w § 2 pkt 1, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w następujących terminach:        

1) do dnia 22 stycznia 2021 r. na 3-miesięczne szkolenie;

2) do dnia 31 maja 2021 r. na 12-miesięczne szkolenie realizowanie w AWL;

3) do dnia 30 października 2020 r. na 12-miesięczne szkolenie realizowanie w AMW;

4) do dnia 31 maja 2021 r. na 24-miesięczne szkolenie realizowane w LAW.

 

Wkrótce więcej informacji w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 r. na stronach internetowych uczelni Wojskowych (WAT w Warszawie, AWL we Wrocławiu, AMW w Gdyni oraz LAW w Dęblinie)

Pozostałe informację uzyskają Państwo w treści decyzji. 

Decyzja nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 r.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872452
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP