Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojska Specjalne w 2021

 

 

Opublikowana została Decyzja Nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych
w korpusie osobowym wojsk specjalnych
w 2021r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 193).

 Pełna treść decyzji

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP