Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wymogi dotyczące przyjęcia/odbycia kursu w ASzWoj

WYMOGI DOTYCZĄCE ODBYCIA KURSU W ASZWOJ

 

Wymogi dotyczące stawiennictwa na kursach rezerwy w Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj)

— przybycie w dniu rozpoczęcia kursu do godziny 09:00 do ASzWoj, punkt zbiórki Hala
Sportowa ASzWoj. Słuchacze kursu zostaną poddani testowi antygenowemu
w kierunku zakażenia SARS-Coy-2. W celu przyspieszenia procedury przyjęcia na
kurs słuchacze mogą posiadać do okazania zaświadczenie o negatywnym wyniku
testu antygenowego na obecność wirusa SARS-Coy-2 wykonanego nie później niż
48 godzin przed rozpoczęciem kursu,
— słuchacze powinni posiadać ze sobą wypełniona ankietę eipdemiologiczną, którą będzie można pobrać z platformy e-learningowej ILIAS ASzWoj.
Po uzyskaniu wyniku ujemnego testu następuje zakwaterowanie w internacie ASzWoj oraz zaprowiantowanie począwszy od obiadu (śniadanie w formie suchego prowiantu). Natomiast wynik pozytywny skutkuje poddaniem słuchacza izolacji w miejscu wyznaczonym w zarządzeniu wydanym przez Dowódcę Generalnego RSZ. Dodatkowo na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem każdego kursu realizowana jest część wstępna kursu (e-learningowa), obejmująca zapoznanie się z Regulaminem kursów, odbycie szkolenia wstępnego z obsługi platformy e-learningowej oraz zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji kursu.

W celu założenia konta i rejestracji na kurs niezbędne jest:
1) uruchomienie linku do platformy szkoleniowej: CDKO, CSOPBMR na stronie e-learningowej ASzWoj: https://ilias.akademia.mil. pil
2) wybranie opcji: rejestracja nowego konta, lub zalogowanie się do platformy, jeśli osoba zakwalifikowana na szkolenie uczestniczyła już w kursach organizowanych przez CDKO,
3) po zalogowaniu się na własne konto, w zakładce Repozytorium — dostępne zasoby
— start zapisanie się na odpowiedni kurs.

Opiekunem kursów przeszkalania kadr rezerwy jest ppłk Jarosław KUROWSKI (tel.261- 813-272), e-mail: ja.kurowskiakademia.mil.pl, który w razie konieczności udzieli dodatkowych informacji o ich organizacji.

Wnioski składamy do Wojskowego Komendanta Uzupełnień: osobiście, pocztą lub meilem: wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

Odpowiedzi na pytania udzieli specjalista pod numerem tel. 261-872-105

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872453
fax. 261872368
wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl

    
  • BIP