Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

 

 Kampania Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

JEST KILKA DRÓG DO WOJSKA:
 • Możesz wybrać służbę kandydacką, czyli ukończyć szkołę podoficerską lub studia wojskowe i zostać podoficerem lub oficerem.
 • Możesz odbyć służbę przygotowawczą, po której będziesz mógł zostać szeregowym, podoficerem lub oficerem rezerwy i następnie ubiegać się o po wołanie do zawodowej służby.
SŁUŻBA KANDYDACKA

Jeżeli myślisz o studiach wojskowych, to zainteresuj się ofertą:

 • Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
 • Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • Akademii Sił Powietrznych w Dęblinie,
 • Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wybierając uczelnię wojskową musisz przejść weryfikację, która - obok znajomości języka obcego obejmuje również:

dla kandydatów na studia wyższe:

 • analizę wyników na świadectwie dojrzałości,
 • sprawdzian sprawności fizycznej,
 • rozmowę kwalifikacyjną (pamiętaj, że wniosek do rektora – komendanta musisz złożyć w terminie do 31 marca danego roku!),

dla kandydatów na lekarzy wojskowych:

 • w I etapie w Akademii Wojsk Lądowych - sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną;
 • w II etapie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi - rekrutację zgodnie z warunkami naboru określonymi przez Senat Uczelni dla kierunku lekarskiego;
 • pamiętaj, że wnioski składa się do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do 15 maja danego roku.

Więcej informacji o służbie kandydackiej znajdziesz na naszej stronie w dziale Szkolnictwo wojskowe / Służba kandydacka  i na stronach internetowych uczelni wojskowych.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Służba przygotowawcza jest przeznaczona dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej. Jeżeli chcesz ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej, złóż wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów (w tym wyników w nauce) oraz rozmowę kwalifikacyjną, a następnie badanie przez Wojskowę Komisję Lekarską i w wojskowej pracowni psychologicznej.

Szkolenie żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korupusu:

 • oficerów - przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem i trwa do 6 miesięcy
 • podoficerów - przeznaczone jest dla osób z co najmniej średnim wykształceniem i trwa do 5 miesięcy
 • szeregowych - przeznaczone jest dla osó z wykształceniem co najmniej gimnazjalnym i trwa do 4 miesięcy.

Szkolenia kończą się egzaminami.

Żołnierzom w służbie przygotowawczej przysługują:

 • zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie,
 • opieka medyczna,
 • ubezpieczenie,
 • ulgowe przejazdy,
 • ochrona stosunku pracy,
 • urlopy.
 • odprawa po odbyciu służby przygotowawczej,
 • comiesięczne wynagrodzenie.

Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie internetowej dotyczącej Służby przygotowawczej. Znajdziesz na niej również szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji,  terminy szkoleń,  informacje o przysługującym uposażeniu i uprawnieniach. Jeśli jesteś studentem zapoznaj się z informacjami dla studentów.

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

Terytorialna służba wojskowa pozwala na pogodzenie życia zawodowego i prywatnego ze służbą Ojczyźnie.

Jeśli chcesz ubiegać się o powołanie do tej formacji, złóż wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną oraz badania zdolności do czynnej służby wojskowej (komisja lekarska i wojskowa pracownia psychologiczna).

O przyjęcie do korpusu:

 • oficerów - mogą się ubiegać osoby z wyższym wykształceniem,
 • podoficerów - osoby z co najmniej średnim wykształceniem,
 • szeregowych - osoby z wykształceniem co najmniej gimnazalnym.

Szkolenie podstawowe możesz odbyć jednorazowo - w sposób ciągły lub okresowo w dniach wolnych od pracy.
Jako żołnierz Obrony Terytorialnej będziesz pełnić służbę rotacyjnie (w jednostce wojskowej – co najmniej raz w miesiącu przez dwa dni w czasie wolnym od pracy) lub dyspozycyjnie (poza jednostką wojskową), od 1 r oku do 6 la t, a jeżeli będziesz zainteresowany dalszą służbą, możesz wystąpić o jej przedłużenie.

Na czas trwania służby otrzymasz mundur i niezbędny ekwipunek, a także - w trakcie pełnienia służby w jednostce wojskowej - bezpłatne wyżywienie (lub równoważnik) oraz ubezpieczenie.
Ponadto za każdy dzień pełnienia służby rotacyjnej otrzymasz wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Równocześnie za każdy miesiąc pełnienia terytorialnej służby wojskowej będzie Ci przysługiwał dodatek za gotowość.

Więcej informacji dotyczących Obrony Terytorialnej znajduje się na naszej stronie dotyczącej WOT.   Zapoznaj się z wymaganiami, procesem rekrutacji i poszczególnymi krokami prowadzącymi cię do "zostania terytorialsem".

 

 

 

 


DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Praga
Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 261872452
fax. 261872368
wkupraga@ron.mil.pl